sběr se koná od konce června do konce července

sběr se koná od konce června do konce července